Poland 

Ergo Konzept II

ERGO KONZEPT II Update 2.6 (060922) jest wymagane do rozpoznania nowych urządzeń i zawiera rozszerzenia programu. W przypadku urządzeń z łączem USB konieczne jest także zainstalowanie sterowników USB dla urządzeń Kettler.Aktualny wykaz urządzeń (24.10.2011)

Jeśli urządzenia nie zostały rozpoznane, należy wymienić plik "KONZEPT2.KRL" w katalogu instalacyjnym EK II.
Urządzenia z wyświetlaczami SI-SK-SJ nie są rozpoznawane ani obsługiwane.

Pobierz Konzept2


Sterownik FTDI USB-Serial Converter

Od pakietu oprogramowania 2.5. Cecha: czerwona dioda LED w trybie pracy.

Sterownik ten jest niezbędny, aby połączyć panel sterujący z komputerem za pomocą konwertera seryjnego USB.

Pobierz sterownik FTDI-DIGITUS_USB_to_Serial_Converter XP/Vista/7/8 (32/64 bit)


Sterownik Prolific USB-Serial Converter

Tylko w pakiecie oprogramowania 2.0. Brak diody LED.
Brak dostępnych sterowników dla Vista/7.

Pobierz sterownik Prolific USB-Serial Converter 2000/XP