Poland 

Technika

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
W jaki sposób oblicza się przemianę materii [kilodżule] trenującego na ergometrze?

Obliczana jest na podstawie wyświetlanej mocy (hamowania). Tylko niewielki udział energii generowanej przez trenującego skierowany jest na przeciwdziałanie sile hamowania. Większość energii wytwarza on jako ciepłotę ciała. Ilość tę jako współczynnik sprawności można wyrazić następującym wzorem:

E [kJ] = (P x t / 1000) x 4 ; P = moc [wat], t = czas [s]

4 = współczynnik sprawności 25% w przypadku rowerów ergometrycznych
6 = współczynnik sprawności 16,7% w przypadku crosstrainerów i wioślarzy ergometrycznych.

W jaki sposób oblicza się przemianę materii trenującego w przypadku pozostałych urządzeń?

Podane niżej urządzenia nie rejestrują bezpośrednio mocy wytworzonej przez użytkownika. Dlatego do obliczeń można wykorzystywać wyłącznie metody z zakresu medycyny sportowej. Uzyskane na ich podstawie wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny!

Zużycie energii na rowerze treningowym

Zużycie energii podczas treningu na rowerze wynosi wg obliczeń stosowanych w medycynie sportowej: 1 h treningu na rowerze z prędkością 24 km/h to 1680 kJ zużytej energii (przy umiarkowanym hamowaniu, np. stopień hamowania 5 w przypadku regulacji w przedziale 1 - 10).

Zużycie energii na crosstrainerze

Zużycie energii podczas treningu na crosstrainerze wynosi wg obliczeń stosowanych w medycynie sportowej: 1 h treningu na crosstrainerze przy 60 obrotach na minutę (ok. 9,5 km/h) to 3344 kJ zużytej energii (przy umiarkowanym hamowaniu, np. stopień hamowania 5 w przypadku regulacji w przedziale 1 - 10).

Zużycie energii na stepperze

Zużycie energii podczas treningu na stepperze wynosi wg obliczeń stosowanych w medycynie sportowej: 1 h treningu na stepperze z częstotliwością 90 kroków na minutę to 2500 kJ zużytej energii.

Zużycie energii na wioślarzu

Zużycie energii podczas treningu na wioślarzu wynosi wg obliczeń stosowanych w medycynie sportowej: 1 h treningu na wioślarzu z częstotliwością 40 uderzeń na minutę to 2930 kJ zużytej energii.

Zużycie energii na bieżni

Zużycie energii podczas treningu na bieżni wynosi wg obliczeń stosowanych w medycynie sportowej: 1 h treningu na bieżni z prędkością 6 km/h to 2520 kJ zużytej energii; 1 h treningu z prędkością 12km/h to 3650 kJ zużytej energii.

Kilodżule można przeliczyć na kilokalorie, dzieląc ich wartość przez 4,18.

Dlaczego po uruchomieniu funkcji Recovery opór kroku coraz bardziej wzrasta?

Funkcja Recovery działa w tym przypadku jak funkcja hamowania. W wyniku wzrostu oporu hamowania koło zamachowe wyhamowuje do całkowitego zatrzymania. Ma to na celu skrócenie dobiegu koła i zmniejszenie generowanego przez nie hałasu. Ze względów terapeutycznych trening z aktywną funkcją Recovery jest niewskazany. Podczas treningu należy stosować niższy stopień obciążenia.

Na czym polega różnica między ergometrami z regulacją zależną i niezależną od liczby obrotów?

W ergometrach z regulacją niezależną od liczby obrotów nastawiona moc jest stała (w szerokim przedziale częstotliwości pedałowania wynoszącej ok. 40 -120 obrotów na minutę). W ergometrach z regulacją zależną od liczby obrotów aktualne wskazanie mocy zmienia się pod wpływem częstotliwości pedałowania.